Blog

 Prognose voor Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost


Image

Het in de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost te bouwen Ontmoetingshuis wordt vijf ton duurder dan aanvankelijk gepland. Bovendien wordt het 600 vierkante meter kleiner dan oorspronkelijk aangegeven. Het wordt volgens wethouder Hans Bouwmeester duurder omdat er gefaseerd wordt gebouwd, het gebouw ,,groeit met de wijk mee.''

Is er op den duur meer ruimte nodig dan kan de ,,gewenste uitbreiding in rap tempo plaatsvinden.'' Het Ontmoetingshuis zou eerst een grootte van 8800 vierkante meter krijgen. Nu wordt het in de eerste fase van de bouw 6300 vierkante meter en na de realisatie van de tweede fase 8200 vierkante meter. Er wordt gerekend op anderhalf jaar bouwtijd, de opening is voorzien op 1 augustus 2014.

De gemeenteraad heeft zich al tijdens verschillende vergaderingen gebogen over het Ontmoetingshuis en hikt met name aan tegen de hoge kosten in een tijd waarin bezuinigd moet worden: twintig miljoen euro. Nu blijkt met de startfase een bedrag gemoeid van bijna 16,5 miljoen euro, waarna voor uitbreiding in een latere fase ruim vier miljoen euro gereserveerd wordt. Derhalve vijf ton meer dan het totale bedrag waar de raad eerder al moeilijk mee uit de voeten kon. Daar staat tegenover dat volgens het college ,,met dit startmodel een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd.''

Het nieuwe voorstel van het college, waarover de raad zich 29 juni zal buigen, volgt op het verzoek van de raad eind vorig jaar om te komen met een voorstel voor het Ontmoetingshuis dat grotendeels kan bestaan van de opbrengsten. ,,De risico's waren voor de raad te groot. De OVO (Ontwikkelingsmaatschappij Veenendaal-Oost) bouwt getemporiseerd, het groeitempo ligt lager dan voorzien door de huidige markt. Daardoor telt de wijk ook minder kinderen dan geprognotiseerd en komt de piek van schoolgaande kinderen later of niet. Daarop hebben we een aangepast plan gemaakt'', aldus de wethouder.

Het Ontmoetingshuis, centraal in de wijk, moet spilpunt worden voor een aantal belangrijke voorzieningen: een tweetal scholen op basis van een modern onderwijsconcept (de christelijke Tamim en de openbare Achtbaan), op tijdelijke basis de hervormde SHS, kinderopvang, sport- en culturele activiteiten, een kerk en horeca. De provincie Utrecht stelt middelen beschikbaar om een kwartiermaker aan te stellen die de beheerorganisatie opzet in de vorm van een stichting.

,,Wij hebben vertrouwen in Veenendaal-Oost'', laat de wethouder weten. In Buurtstede, het deel van de wijk waar gebouwd wordt, staan nu 600 woningen, ongeveer de helft van het geplande aantal woningen. Aanvankelijk was verwacht dat de gehele woonwijk, met 3200 woningen, in 2018 gerealiseerd zou zijn. De nieuwste prognose gaat uit van 2400 woningen in 2018.

Bron: veenendaalsekrant.nl

Toktokcity
Oud barnevelds archief bestaande sinds 2004
toktokcity.nl
 
Sebastiaan en Ilse
De persoonlijke pagina van het huwelijk en nieuwbouwhuis van Sebastiaan en Ilse.
SebastiaanenIlse.nl
 
Sebto Technische Oplossingen
Voor al uw hosting, ontwerp en onderhoud aan websites en installaties.
sebto.nl
 
Wereldreis Nieuw Zeeland
Van Amsterdam via Los Angeles naar Nieuw Zeeland en Australi?. En terug over Hong Kong. Een wereldreis in 7 weken. Lees het verslag en bekijk de foto's
sebastiaanblom.nl
 
EuroClix

 

© Sebto Technische Oplossingen • 2004 - 2021